Vuosikokous 2018

Karjalan Poikien Killan vuosikokous pidettiin 14.3.2018 Onttolassa P-KR:n toimiessa isäntänä. Kokouksessa oli läsnä 11 jäsenjärjestön edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Eteläpää.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin hallitus kaudelle 2018 - 2019. KPK:n hallitus tulevalla kaudella on:

Killan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Huusko,

Varapuheenjohtajiksi Anna-Liisa Ala-Poikela ja Antti Eteläpää

ja jäseninä toimivat:

Päivi Eteläpää P-K: n Lottaperinne ry.
Aki Heikkilä P-K:n Rauhanturvaajat ry.
Arto Laaninen Joensuun Ilmasilta
Lauri Tanskanen P-K: n Sotilaspoikien Perinneyhdistys ry
Anu Kuronen Kontiolahden Sotilaskotiyhdistys ry
Marko Halonen P- K: n Reserviläispiiri ry.
Janne Laukkanen P- K:n Rajaupseerikerho
Mika Tukiainen P- K:n Reserviupseeripiiri ry.
Harri Norismaa P- K:n Prikaatin Perinnekilta ry.

Ennen vuosikokousta Rajan komentaja Vesa Blomqvist piti mielenkiintoisen esitelmän Rajavartioston tämän hetkisestä tilannekuvasta.

Uusi puheenjohtajisto

Keskellä pj. Jyrki Huusko
Vasemmalla vpj. Anna-Liisa Ala-Poikela
Oikealla vpj. Antti Eteläpää