Vuosikokous 2021

Karjalan Poikien Kilta ry:n vuosikokous järjestettiin 24.3.2021 ns. hybridikokouksena. Paikkana oli Nepenmäen koulu. Kokoukseen osallistui 11 jäsenjärjestön edustajaa ja 6 seuraajaa. Osa henkilöistä oli etäyhteyden päässä, jonne mahdollistettiin kuva ja ääniyhteys.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ripatti ja sihteeriksi Seppo Hyttinen. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Hannu P. Martikainen ja Ulla Mikkola.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin yksi uusi jäsenjärjestö, Sotien 1939- 1945 Pohjois-Karjalan Perinneyhdistys ry, joka on perustettu 13.8.2020.

KPK ry:n puheenjohtajaksi valittiin Antti Eteläpää ja varapuheenjohtajiksi Hannu P. Martikainen sekä Katri Määttä. Hallitukseen valittiin Aune - Inkeri Keijonen, Osmo Suominen, Päivi Eteläpää, Anu Kuronen, Aki Heikkilä, Aki Hankilanoja, Hannu Parviainen, Arto Laaninen, Kimmo Salo ja Timo Keinonen.

Ennen varsinaista vuosikokousta Killan oltermanneiksi nimitettiin Pohjois-Karjalan Rajavartioston komentaja eversti Marko Turunen ja Pohjois-Karjalan aluetoimistonpäällikkö everstiluutnantti Petri Rantanen.

Everstiluutnantti Petri Rantanen ottaa vastaan oltermannin sauvan KPK ry:n puheenjohtaja Antti Eteläpäältä