Karjalan Poikien Kilta Ry

Karjalan Poikien Kilta ry on Pohjois-Karjalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kattojärjestö. Kilta vastaa kiltapiiriä ja se kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liittoon.

KPK on perustettu 12.9.1956 ja se merkittiin yhdistysrekisteriin 12.9.1989. Rekisteröinti tuli ajankohtaiseksi, jotta kilta voi omistaa omaisuutta, järjestää arpajaisia yms. käytännön toimia varten. Oman lipun kilta sai 40-vuotisjuhlassa 12.9.1996. Karjalan Poikien Killassa on 31.12.2022 tilanteen mukaan 28 jäsenjärjestöä. Lisäksi toiminnassa on mukana Kaukopartio-osasto Kuismasen Perinneyhdistys.

Killan toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa ja 8-12 hallituksen jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtajisto joka vuosi. Jäsenistö on jaettu ryhmiin, jotka valitsevat keskuudestaan hallituksen jäsenen. Näin hallituksessa ovat aina edustettuina erityyppiset jäsenjärjestömme.