Jäsenjärjestöt

Karjalan Poikien Killan toiminassa on perustamisesta asti ollut mukana lukuisa joukko jäsenjärjestöjä. Vaihtuvuutta on ollut vuosikymmenten aikana. Järjestöjä on liittynyt, osa on vaihtanut nimeään ja osa on eronnut toiminnan lakattua. Ensimmäiset 11 jäsenjärjestöä olivat:

 • Jääkäriliiton Joensuun alaosasto
 • Vapaussoturien Huoltosäätiön Pohjois-Karjalan Avustustoimikunta
 • Jääkäripataljoonan 5:n Upseeri- ja alipäällystökerhot
 • Pohjois-Karjalan Rajavartioston Upseeri- ja alipäälystökerhot
 • Kenttätykistörykmentti 1:n Upseeri- ja alipäällystökerhot
 • Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry
 • Pohjois-Karjalan Reservialiupseeripiiri ry
 • 7. Divisioonan muistoristitoimikunta
 • 11. Divisioonan muistoristitoimikunta
 • 14. Divisioonan muistoristitoimikunta
 • Joensuun Sotilaspiirin Esikunta upseerien ja aliupseerien edustajien välityksellä

Vuoden 2016 alusta Karjalan Poikien Killalla oli 28 jäsenjärjestöä ja yksi toiminnassa mukana oleva järjestö. Jäsenjärjestöillä on henkilöjäseniä yhteensä yli 8000 kpl.