Tiedottaminen

Jäsenjärjestöilleen kilta on toiminut informaatiokanavana puolustusvoimien, rajavartioston sekä Maanpuolustuskiltojen liiton taholta. Tällä vuosituhannella informaatioteknologian myötä yhteiskuntamme eri sektoreilla huomattiin oman toiminnan sisäisen ja ulkopuolisen tiedottamisen lisäämisen tarve.

Kilta käytti tiedottamiseen perinteistä kirjettä aina vuoteen 2004 asti , jolloin tiedottaminen vaihtui sähköpostiin. Vuonna 2006 tehtiin ensimmäiset intersivut. Ne päivitettiin vuonna 2010 ja nyt olemassa olevat sivut ovat järjestyksessään kolmas versio sivuista. Näillä sivuilla on myös mobiilituki.


Kilta siirtyi vuoden 2015 aikana myös sosiaalisen median sivuille. Silloin perustettiin Killan facebook sivut.


Karjalan-Pojat lehti perustettiin 1956 ja vuonna 1960 julkaisuvastuu siirrettiin Pohjois-KArjalan reserviläisjärjestöille.

Nykyisin lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, joista kaksi on printtiversioita ja yksi digitaalinen näköispainos