Allakointitilaisuus

Allakointi auttaa puolustusvoimia suunnittelemaan ja varautumaan tuleviin maanpuolustustapatumiin sekä niiden tukemiseen varattujen resurssien puitteissa.

Tukiasioiden suunnittelun helpottamiseksi Kainuun prikaati on esittänyt, että maanpuolustusjärjestöt laatisivat toiminnalleen kaksi- tai mieluummin kolmivuotissuunnitelmat.

Allakointitilaisuuden tavoitteena on se, että maanpuolustusjärjestöt tulevat tietoisiksi toistensa tapahtumista ja näin jäsenjärjestöt voivat välttää mahdollisuuksien mukaan päällekkäisyyksiä. Allakointitilaisuus järjestetään helmikuun loppuun mennessä.