Hallitus 2018

Nimi Yhdistys
Jyrki Huusko Puheenjohtaja
Anna-Liisa Ala-Poikela Varapuheenjohtaja
Antti Eteläpää Varapuheenjohtaja
Päivi Eteläpää P-K:n Lottaperinne ry.
Aki Heikkilä P-K:n rauhanturvaajat
Arto Laaninen Joensuun ilmasilta
Lauri Tanskanen
P-K:n Sotilaspoikien Perinneyhdistys ry.
MikaTukiainen P-K:n Reserviupseeripiiri ry
Marko Halonen P-K:n Reserviläispiiri ry
Harri Norismaa P-K:n Prikaatin Perinnekilta ry.
Janne Laukkanen P-K:n Rajaupseerikerho ry.
Anu Kuronen Kontiolahden sotilaskotiyhdistys ry.