Hallitus 2017

Nimi Yhdistys
Jyrki Huusko Puheenjohtaja
Anna-Liisa Ala-Poikela Varapuheenjohtaja
Pekka Nevalainen Varapuheenjohtaja
Sirpa Pakarinen Rajasotilaskotiyhdistys
Aki Heikkilä P-K:n rauhanturvaajat
Arto Laaninen Joensuun ilmasilta
Lauri Tanskanen
P-K:n Sotilaspoikien Perinnekilta ry.
MikaTukiainen P-K:n Reserviupseeripiiri ry
Marko Halonen P-K:n Reserviläispiiri ry
Harri Norismaa P-K:n Prikaatin Perinnekilta ry.
Mikko Raunio P-K:n Päälystö-yhdistys ry.
Anu Kuronen Kontiolahden sotilaskotiyhdistys ry.