Vuosikokoukset ovat rekisteröidynyhdistyksen tärkein tapahtuma. Kokouksesta määrätään laissa ja säännöissä. Karjalan Poikien Killan vuosikokoukset järjestetään perinteisesti maaliskuun toiseksiviimeisellä viikolla. Kokouspaikkana toimivat vaihtelelevasti eri yhteistyökumppaneiden tilat. Kokouksen alkuun kuullaan tavan mukaisesti kokousisännän puheenvuoro, ajankohtaisista asioista.


Varsinasessa kokouksessa: Valitaan ehdolla olevat uudet jäsenet. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastuskertomus. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja taloudenhoitajalla. Kokouksessa valitaan seuraavalle vuodelle uusi puheenjohtajisto ja hallitus sekä toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä. Kokouksessa esitetään hallituksen toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle, ehdotus jäsen maksusta, talousarviosta ja päätetään näiden vahvistamisesta. Päätettävänä on myös vuosikokouskutsun toimittamistapa sekä muut varsinaisten jäsenten määräaikaan mennessä toimittamat asiat.